Read More
כללי

להגיע לראיון עבודה ולהישאר בחיים

שוב הגעתם לאותה סיטואציה, הגעת לראיון עבודה על תפקיד נחשק ונשארת "ללא מילים למול שאלות המראיין? בראשך מהדהד קול ברור "איך אני הולך לענות על השאלות ולהישאר בחיים"? ;)ובמילים אחרות מה עלי לומר ולצלוח...

Read more